Voces del Alma

Cuenca kitimanta Centro de Rehabilitación Social ukupi wichay tukushka runakunami rurashka, imashina kunantak kashka rayku rimankuna. Tukuy awkarik punchakuna 4 chishi pachamanta 5 chishi pachakamanmi kimsa watata wayraman llukshikun Católica uyachik antapi.

Fotos