Programa Pasamos la Voz

Esmeraldas markamanta wawakuna rurashka, kayka Mundo Libre Ecuador Youtube wankuriy llikapimi llukshikuna. Kay markamanta runakunapak wiñay kawsay hawami riksichikunkuna.

Fotos