Ecuador multicolor

Rikuchik antapi llukshin, kaypika tawka kawsay tiyashkamanta tapuchishpa, willaymashkashpa rurashka, tawka kawsaymanta riman shinallatak runakunapak kawsayta, riksichinata maskan. Ecuador TV, Telerama, Canal Uno, Oromar, Ok TV, Megavisión, Cablevision, Telemar, RTU, Unimax, Telesmeraldas rikuchik antakunami rurashka.

Fotos